Zajęcia pozalekcyjne

Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
 (w art.42 a/ w ust. 2 pkt 2) realizowane w roku szkolnym 2016/2017

1. Jerzy Wąsowski

Szkolny Klub Sportowy

środa godz. 13.15-14.05 kl. Ia
godz. 14.05-15.00 chętni
piłka siatkowa czwartek/piątek godz. 18.00-21.00
2. Małgorzata Pasterska zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego
w kl. IIa i III a

kl. II a-co II tydzień
 poniedziałek 12.30-13.15
kl. III a-poniedziałek
godz. 14.05-15.00

chór szkolny

indywidualne ustalenia
z opiekunem
zajęcia indywidualne wtorek godz. 13.15-14.05
3. Agnieszka Konaszuk język angielski- kl. IIIa, b środa godz. 14.10, sala nr 1
Samorząd Uczniowski indywidualne ustalenia
 z opiekunem
4. Jolanta Stańczuk zajęcia przygotowujące do egzaminu w kl. III czwartek/piątek godz. 14.00-15.00
Bezpieczna+ wtorek godz. 15.15-17.15
czwartek godz. 14.30-16.30
zajęcia indywidualne/przygotowanie do konkursów wtorek godz. 14.00-15.00
Wolontariat

indywidualne ustalenia

 z opiekunem

5. Wojciech Dębski

Koło informatyczne (programowanie) - kl. Ia, b

piątek godz. 13.15

6. Agata Chomiuk matematyka- kl. Ia, b, IIIb środa godz. 12.30-13.15 kl. I a
wtorek godz. 12.30-13.15 kl. I b
wtorek 13.20-14.50 kl. III b –
 co II tydzień

terapia pedagogiczna

środa godz. 9.45

7. Anna Daniluk zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
w kl. III a

środa godz. 13.20-14.10

zajęcia wyrównawcze
 z matematyki/ indywidualne
poniedziałek godz. 12.30- 13.15
8. Ewa Kruszyńska

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j.rosyjskiego kl. III 

środa godz. 14.10- 15.00

indywidualne konsultacje dla uczniów kl.I i II 
Bezpieczna+

środa godz. 13.20- 14.05

czwartek godz. 14.30 - 16.30

9. Krystyna Kaniewska-Pietrasik zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. III b wtorek godz. 13.15-14.30, co II tydzień
koło dziennikarskie kl. I- III na bieżąco
10. Dorota Fabrykiewicz siłownia- kl. I a, b

poniedziałek godz. 14.10-14.40

wtorek godz. 14.10-14.40

grupa projektowa

indywidualne ustalenia

 z opiekunem

11. Krzysztof Daniluk konsultacje dla uczniów klas I-III z historii i wiedzy o społeczeństwie piątek godz. 13.20-14.05

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

w kl. III

piątek godz. 14.05-14.50

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.