• image
  • image
  • image
Previous Next

Pierwsze kroki wolontariuszy – nasz udział w projekcie

Od marca 2017 r. 12 uczniów Gimnazjum nr 1 w Mordach uczestniczy w warsztatach w ramach projektu "Pierwsze kroki wolontariuszy", który realizuje „stowarzyszenie tutajteraz” na terenie  miasta i gminy Mordy. Partnerami tego przedsięwzięcia jest nasza szkoła, Zespół Oświatowy w Mordach, Szkoła Podstawowa w Czuryłach i Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim. Ogólnie w działaniu bierze udział 48 uczniów oraz nauczyciele współpracujący ze stowarzyszeniem. Wszystkie aktywności są możliwe dzięki dotacji przyznanej przez Fundację PZU.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności społecznej młodzieży na terenie naszego miasta i gminy.

W pierwszym etapie projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacji obywatelskiej oraz rozwoju osobistego. Nie zabrakło zajęć uczących współpracy, słuchania, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów wewnątrz grupy, działań interpersonalnych oraz rozwijających kreatywność. Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu technik dramowych.

 

Dodatkowo, uczniowie opracowywali diagnozę lokalną i formułowali propozycje związane z potrzebami lokalnej społeczności oraz zgłębiali meandry pracy wolontariuszy. Obecnie planują już własne działanie wolontariackie. 

 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.