• image
  • image
  • image
Previous Next

Nietypowa lekcja

ja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w nietypowej lekcji, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Celem spotkania  była popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży szkolnej, zapoznanie jej z podstawowymi zasadami rządzącymi salą sądową. Młodzież mogła na własne oczy zobaczyć, jak wygląda rozprawa karna, jakie role procesowe pełnią obrońca i oskarżyciel publiczny, jak zachowuje się na sali rozpraw oskarżony oraz poznać jego prawa. W programie zaplanowano również oprowadzanie po budynku sądu, zwiedzanie aresztu sądowego oraz spotkania z sędziami orzekającymi w sprawach karnych i rodzinnych. Zajęcia w sądzie zwiększyły świadomość prawną wśród młodzieży, a przede wszystkim ukształtowały wyobrażenie młodego pokolenia na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości , a w szczególnoprocedur sądowych. Dla wielu uczniów mogły również stanowić punkt wyjścia do rozważań w  wyborze własnej ścieżki kariery zawodowej. Spotkanie to wywarło na młodzieży wielkie wrażenie.

 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.