• image
  • image
  • image
Previous Next

Certyfikat "Szkolny klub wolontariatu"

    Na koniec roku szkolnego otrzymaliśmy certyfikat „Szkolny klub wolontariatu”. Spełniliśmy wszystkie zadania (na maksymalną ilość punktów) w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. 

 

     Nasze uczestnictwo w przedsięwzięciu rozpoczęliśmy w listopadzie 2016 r., uczestnicząc w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”.

   Następnie promowaliśmy ideę wolontariatu, organizując 5 grudnia apel i gazetkę z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tego dnia nagrodziliśmy aniołami dziewięciu najlepszych społeczników.

     Od 28.11.2016 r. do 09.12.2016 r. prowadziliśmy w szkole zbiórkę drobnych monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Zebraliśmy 154, 06 zł. Pieniądze zostały wysłane Towarzystwu „Nasz Dom” w Warszawie, które wspiera dzieci wychowujące się poza swoją rodziną.

    W dniach 10 -12 grudnia 2016r. uczestniczyliśmy w finale akcji „Szlachetna Paczka” w puncie wydawania i przyjmowania produktów spożywczych i przemysłowych w M - GOK-u w Mordach. 12 wolontariuszy tworzyło dekorację sali, pakowało paczki w ozdobne papiery, pomagało w załadunku i rozładunku produktów oraz uczestniczyło w dostarczaniu paczek.

     „Podaruj lepsze święta” to hasło zbiórki żywności, którą zorganizowaliśmy przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, Od 10 do 12 grudnia 2016r. 27 wolontariuszy w czterech sklepach naszego miasta gromadziło żywność ofiarowaną przez klientów. Dzięki ich zaangażowaniu udało się pozyskać 198 kg produktów spożywczych, z których powstały 22 paczki dla najuboższych mieszkańców naszego miasta i gminy. Od 1 do 2 kwietnia 2017r. gimnazjaliści ponownie zorganizowali zbiórkę żywności w sklepach na terenie miasta i zebrali 136 kg produktów spożywczych. Uczniowie, wspólnie z członkami Stowarzyszenia „Naszym Dzieciom”, przygotowali 15 paczek.

     Dnia 8 lutego 2017 r. ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” promujący ideę wolontariatu. Celem działania było: kształcenie właściwych postaw prospołecznych i obywatelskich, zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie w czasie ferii zimowych przystąpili do działania. W pierwszych eliminacjach wyłoniono 10 najlepszych prac, następnie komisja konkursowa wybrała laureatów konkursu. Oto wyniki: I miejsce – Anna Kamińska, II miejsce – Petro Voziv, III miejsce – Weronika Zalewska.

     Na początku marca ogłosiliśmy konkurs na wiersz o tematyce „Pomaganie jest fajne!”. Dla 19 uczniów wszystkich klas gimnazjum, którzy zadeklarowali swój udział, 15 marca 2017r. zorganizowaliśmy warsztaty literackie. Nauczycielki języka polskiego: Panie Krystyna Kaniewska – Pietrasik i Małgorzata Pasterska przeprowadziły pogadankę na temat celu pracy w wolontariacie i działań podejmowanych przez znane osoby. Nawiązały również do doświadczeń gimnazjalistów. Każdy uczestnik zapisał związki frazeologiczne i skojarzenia językowe związane z tematem. 19 uczniów stworzyło swój wiersz, który następnie został wyeksponowany na gazetce na korytarzu szkolnym. Wybrano 3 najlepsze prace.

Odrobina

Wystarczy odrobina miłosierdzia

By na twarzy drugiej osoby ukazał się uśmiech

Nie musimy być Zbigniewem Religą

By podarować komuś serce na dłoni

Każdy może zostać wolontariuszem

Nie zabraknie uczynności, serdeczności i miłości

Wystarczy odrobina miłosierdzia

Konrad Kamiński kl. II b - I miejsce

Promyk nadziei

Myślisz, że nie ma szans,

nie dasz rady …

Każda chwila nadaremna

ku przetrwaniu …

Chcesz uciec czym prędzej!

Wśród Twojego świata

jest ktoś

kto chce. byś był

i pragnie Ci pomóc …

Ofiarowuje promyk nadziei,

pędzel, którym możesz

zabarwić skrawek obrazu życia.

Twojej historii …

Anna Kamińska kl. I b - II miejsce

Otwórz oczy

Nie jesteście sami na świecie,

pomocy potrzebuje dorosły i dziecię.

Nie zastanawiaj się wcale,

gdy ktoś nadaje wytrwale:

SOS szukam przyjaciela.

Nikt nie lubi być sam,

Czy to piątek, czy niedziela.

Ogarnijmy wszystkich miłością,

aby móc oddychać wolnością.

Otwórz oczy i zostań wolontariuszem,

podaj ludziom na dłoni serce i duszę.

Maria Gaworek kl. I a - III miejsce

     W marcu i kwietniu zorganizowaliśmy warsztaty z pedagogiem Panią Edytą Iwańczuk dla uczniów klasy Ib i IIIa na temat „Pomagając innym, pomagamy sobie”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na ideę wolontariatu, zachęcenie gimnazjalistów do niesienia pomocy innym, zrozumienia i poznania pojęć: empatia, postawa altruistyczna oraz uwrażliwienie na otaczające nas ubóstwo. Na spotkaniu uczniowie zgłaszali i zapisywali odpowiedz na pytania: Czym możemy dzielić się z innymi? Z kim możemy się dzielić? Czego nam potrzeba, by nasza pomoc była wartościowa i skuteczna, a czego musimy się wyzbyć? Porządkowali swoje wypowiedzi wykorzystując metodę „walizki i kosza”. Pozytywne jest to, że „pakowali do walizki” same pozytywne postawy tj. odpowiedzialność, życzliwość, bezinteresowność, empatia, postawa altruistyczna, natomiast „wyrzucili do kosza” cechy negatywne np. lenistwo, niesystematyczność, egoizm. Na koniec zajęć uczestnicy wykonali plakaty pod hasłem „Wolontariusz”.

     Podsumowaniem naszego udziału w projekcie było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów Gimnazjum nr 1 na temat Czy warto pomagać?90% ankietowanych uważa, że wolontariat w szkole jest potrzebny, a radość ludzi, którym się pomaga oraz zadowolenie z tego, że robi się coś dobrego - to największa nagroda dla wszystkich społeczników. Gimnazjaliści pozytywnie ocenili pracę Szkolnego Klubu Wolontariusza, wykazując się znajomością wszystkich działań. Dodatkowo, wskazali, jakie umiejętności kształtuje praca w wolontariacie oraz zgłosili swoje propozycje akcji na następny rok.

Na podstawie opisanych przedsięwzięć widać, jak różnorodne były inicjatywy podejmowane przez nas w ramach pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Homo Homini”. A to zaledwie część działań naszych wolontariuszy.

Serdecznie Wam dziękujemy za zaangażowanie i ofiarną pracę.

Jolanta Stańczuk i Ewa Kruszyńska – opiekunki SKW Gimnazjum nr 1 w Mordach

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.