Przyjaciel Szkoły

Z inicjatywy uczniów oraz dyrektora szkoły- p. Katarzyny Tarasiuk od roku szkolnego 2015/2016 gimnazjaliści przyznają specjalne wyróżnienie- PRZYJACIEL SZKOŁY.  Przyznawane jest osobom/ instytucjom z którymi młodzież, nauczyciele, dyrektor współpracuje w bieżącym roku szkolnym realizując wiele wspólnych działań na terenie szkoły, gminy,  powiatu.  Tym wyróżnieniem pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest, otwartość na sprawy młodzieży, owocną współpracę w wielu przedsięwzięciach, ofiarowane wsparcie rzeczowe i podtrzymywanie relacji międzypokoleniowych. 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Statuetkę otrzymali:
Pan Łukasz Wawryniuk-
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Cenimy Pana otwartość, prawdziwe zaangażowanie w prowadzoną działalność kulturalną
w naszym środowisku. Dzięki Pana postawie młodzież z naszej szkoły odkrywa w sobie
 i doskonali różne talenty, uczestnicząc w  realizowanych przez ośrodek kultury projektach, konkursach, uroczystościach związanych z narodową historią i obrzędami; ogląda filmy, wystawy, przedstawienia, które poszerzają wiedzę i uwrażliwiają na drugiego człowieka.

Pani Barbara Maksymiuk i Pan Krzysztof Tomaszewski- animatorzy kultury, poeci
z Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż.

Serdecznie dziękujemy za to, że podczas organizowanych w naszej szkole warsztatów literackich mogliśmy tworzyć poezję, odkrywać zasady tworzenia wierszy, poznawać literaturę, polską historię i obrzędy. Dzięki Państwa serdeczności i otwartości wielokrotnie uczestniczyliśmy w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych, gościliśmy w Centrum Kultury i Sztuki, w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, w Domu Pracy Twórczej
w Reymontówce.


 Ksiądz Krzysztof Zawadzki-
były wikariusz parafii Mordy i nauczyciel religii
w Gimnazjum nr 1 w Mordach.

Byłemu wikariuszowi parafii Mordy i nauczycielowi religii w Gimnazjum nr 1 w Mordach-  serdecznie dziękujemy za wielkie serce, życzliwość, otwartość na sprawy młodzieży, pomoc w rozwiązywaniu jej problemów. Dzięki Księdza zaangażowaniu osobistemu przykładowi jesteśmy bliżej Boga i ludzi.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Kolejny pracowity rok za nami. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie z radością powitali w gronie Przyjaciół Szkoły kolejne osoby. Dziękujemy za okazaną nam życzliwość, otwartość na sprawy młodzieży, owocną współpracę w wielu przedsięwzięciach- szczególnie w trakcie realizacji rządowego programu Bezpieczna+, podtrzymywanie relacji międzypokoleniowych.

Wyróżnienia otrzymali:

Zespół Ludowy Podlasianki

Dyrektor MGOK w Mordach- p. Łukasz Wawryniuk wraz z pracownikami: Paniami- Magdaleną Bukowską, Moniką Bogusz, Elżbietą Radlińska-Trębicką, Małgorzatą Miką oraz Panem Patrykiem Kamińskim.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach- asp. Edyta Barycka, asp. Sztab. Marek Sienkiewicz, asp. Szt. Janusz Cabaj, komisarz Artur Sypuła, komisarz Karol Stefaniuk. Wyróżnienie odebrał Pan Marek Sienkiewicz.

Krystyna Zarzecka- dyrektor Szkoły Ponadgimnazjalnej w Mordach

 

Pani Natalia Matejczuk oraz Pan Henryk Matejczuk- darczyńcy wielu przedsięwzięć szkolnych. Pani Natalia oraz Pan Henryk nie uczestniczyli w szkolnej akademii, ale z całego serca dziękujemy im za wielokrotne wsparcie rzeczowe inicjatyw młodzieży. Jesteście cudownym darczyńcami naszej szkoły. DZIĘKUJEMY!

 

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.