• image
  • image
  • image
Previous Next

Pierwsze kroki wolontariuszy. Projekt podsumowany

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Mordach odbyło się podsumowanie projektu „Pierwsze kroki wolontariuszy”.
W projekcie uczestniczyło 48 uczniów z czterech szkół: trzy placówki z terenu miasta i gminy Mordy, tj. Gimnazjum, Zespół Oświatowy i  Zespół Oświatowy z Radzikowa Wielkiego. Czwartą szkołę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Czurył z gminy Zbuczyn. 

O realizowanym projekcie mówi Katarzyna Tarasiuk- dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Mordach: „Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności społecznej młodzieży.

W pierwszym etapie projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacji obywatelskiej oraz rozwoju osobistego. Nie zabrakło zajęć uczących współpracy, słuchania, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów wewnątrz grupy, działań interpersonalnych oraz rozwijających kreatywność. Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu technik dramowych. Dodatkowo, uczniowie opracowywali diagnozę lokalną i formułowali propozycje związane z potrzebami lokalnej społeczności, planowali i  realizowali własne  działania wolontariackie.

27 kwietnia 2017 r. uczniowie zaangażowani w projekt „Pierwsze kroki wolontariuszy” uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo -integracyjnym w Gródku nad Bugiem. Pierwszym etapem wspólnych działań była integracja uczniów, czyli gra terenowa. Kolejnym punktem było spotkanie z wolontariuszami: studentami Uniwersytetu  Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach i wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie. Opowiadali oni o swoich doświadczeniach w pracy w wolontariacie, korzyściach, różnych  przedsięwzięciach. Wolontariusze z MOW w Wojnowie zaprezentowali film dokumentujący ich opiekę nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach. Podsumowaniem spotkania było wspólne tworzenie plakatu, dlaczego warto być wolontariuszem.

Po raz drugi uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się podczas wyjazdu do Warowni  Jomsborg, czyli grodu Wikingów i Słowian – siedziby legendarnej drużyny Jomsborczyków. Biorąc w ten sposób udział w „żywej lekcji historii” uczniowie wysłuchali opowieści o wikingach. Następną atrakcją były warsztaty plastyczne na Placu Zamkowym, gdzie malowali ulubione elementy architektoniczne.   Kolejnym punktem programu wycieczki były zajęcia w Muzeum Etnograficznym. Na początku uczestnicy podziwiali wystawę „Patrioci codzienności”, która w niezwykły sposób popularyzuje właściwe postawy społeczne oraz ukazuje współczesny patriotyzm”.

Każda z grup zrealizowała również własne działania wolontariackie. Wolontariusze z Gimnazjum przygotowali wiele atrakcji dla swoich rówieśników podczas obchodów Dnia Dziecka w szkole. Nie zapomnieli również o seniorach i w trosce o ich bezpieczeństwo zorganizowali spotkanie „Bezpieczny Senior”. Do współpracy zaprosili komisarza Artura Sypułę z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, który opowiedział o zagrożeniach na jakie są narażone często osoby starsze i samotne.

 Podczas podsumowania wystąpili wolontariusze z czterech szkół wraz ze swoimi nauczycielami wspierającymi ich w trakcie realizowanego projektu. Każda grupa zaprezentowała swój grupowy udział w projekcie.

Angażują swój czas, wiedzę, umiejętności, by pomagać. Pracują ciężko, bo pomaganie ma dla nich sens. Mają także swoje cele i ambicje, ale często odkładają je na boczny plan, by wspomóc działaniach innych. Udział w programie pokazał, że wolontariat w szkole jest potrzebny, a radość ludzi, którym się pomaga oraz zadowolenie z tego, że robi się coś dobrego - to największa nagroda dla wszystkich społeczników. Wszyscy wolontariusze bardzo pozytywnie ocenili swój udział w projekcie. Z ich relacji wynika, że było to bardzo inspirujące doświadczenie”- podsumowała Katarzyna Tarasiuk.

Panie Dorota Todorska i Agnieszka Janiszewska, koordynatorki projektu podziękowały wszystkim uczestnikom i nauczycielom za owocną współpracę.  Projekt został zrealizowany przez „stowarzyszenie tutajteraz” i sfinansowany ze środków Fundacji PZU przy wsparciu Urzędu Miasta
 i Gminy Mordy oraz Gminy Zbuczyn.


Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.